715522 529 زیرنویس شوم، تحریف کردن بلدی؟!

صداوسیمای نازنین و دوست‌داشتنی ســال‌هاســت که در زمینه سانسور به درجه اســتادی رسیده و بنده نمی‌دانم چرا ما رابطه‌مان را با گینس خوب نمی‌کنیم تا این رکوردها و این اختراع‌ها را ثبت کنیم.

روزنامه ایـــران در ادامه نوشت: مثلاً بنده یک بار با چشمان خودم دیدم که یک گلدان گل‌ختمی جلوی دوربین مایه دشتی با صدای سنتور می‌نواخت که واقعاً شنیدنی بود. حال اندیشمندان و فلاسفه و فرهیختگان این سازمان به یک فناوری جدید دست پیدا کرده و آن تغییر جملات رئیس جمهوری اســت. دکتر روحانی اخیراً در یک همایشی اعلام کرد: «صدا و سیما باید از سه قوه انتقاد کند» که همینگونه نیز اســت، دوستان در صدا و سیما از قوه مجریه، قوه پارس و چراغ قوه به یک اندازه انتقاد می‌کنند. 

اما بحث تغییر در جملات رئیس جمهوری به این صورت اســت که ایشان در حال سخنرانی اســت، شبکه خبر نازنین که خیلی موثق اســت و مردم بارها از این عزیزان خواســته‌اند که قدری«موثق بودن» خود را کمتر کنند تا زیر آن تَه نگیرد، همزمان بخشی از سخنان رئیس جمهوری را به صورت زیرنویس کار می‌کند. طریقه کار این طوری اســت که دکتر روحانی یکسری صحبت می‌کنند و مدیران این سازمان آن چیزی را که خودشان دوست دارند زیرنویس می‌کنند، دیگر زیرنویس که مال خودشان اســت، از قدیم گفته‌اند: «چهاردیواری، اختیاری» حالا«زیرنویسی اختیاری» شده‌ایم. 

به‌عنوان نمونه دکتر روحانی می‌گوید: «بنده به‌عنوان یک حقوقدان با سیستم قضایی کشور آشنایی دارم» و دوستان زیرنویس می‌کنند: «بنده به‌عنوان یک حقوق‌بگیر با سیستم غذایی کشور آشنایی دارم»، یا ایشان می‌گوید: «و اعلام می‌کنم که از این موضوع به نحو احسن اســتفاده می‌کنم» و دوستان زیرنویس می‌کنند: «و در گوش شما می‌گویم که هوا خیلی گرمه و توقع نداشته باشید که من پاشم برم با سیستم قضایی آشنا بشم» 

و ادامه می‌دهند: «تا با پرداختن به مطالبات مردم، حقوق شهروندی را پاس بداریم» و دوستان زیرنویس می‌کنند: «تا با گرفـــــتن حقوق مردم از آنها، حقوق شهروندی را شوت کنیم توی دروازه!».این طریقهی اســت که دوستان در سازمان صدا و سیما اختراع کرده‌اند، یعنی آنچه که شما می‌شنوید با آنچه که می‌بینید تفاوت دارد، در نتیجه ممکن اســت پدر یک خانواده چشمانش کم‌سو باشد و مادر خانواده دردسر شنوایی پیدا کرده باشد، در نتیجه آنها هرکدام یک چیز متفاوت از صحبت‌های رئیس جمهوری برداشت می‌کنند!

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته زیرنویس شوم، تحریف کردن بلدی؟! اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.