در ماه‌های گذشته، خبر آزمایش تله پورت چینی‌ها، بسیار سروصدا کرد، آزمایشی که در آن، رکورد درهم تنیدگی کوانتومی، شکسته شده بود، اما چینی‌ها به این آزمایش اکتفا نکردند و حالا در آزمایشی تازه، گروه چینی دیگری، موفق به تحقق اهداف دیگری در راستای تولد شبکه های کوانتومی شدند. نتیجه‌ی آزمایش اول در مجله نیچر منتشر شد و حالا نتیجه آزمایش دوم دیروز و باز هم در نیچر منتشر شد. با کاوش الکترو همراه باشید…

شبکه‌ های کوانتومی را می‌توان تازه‌ترین تلاش نوآورانه‌ی بشر برای سرعت بخشیدن و انتقال اطلاعات بیشتر از طریق شبکه های ارتباطی نامید، به همین دلیل، تیم‌های زیادی در کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و چین به شدت در حال کار برای ساخت این شبکه‌ها هستند. همه‌ی این محققان معتقدند که شبکه‌ های کوانتومی ملی، بین المللی و جهانی به ارسال اطلاعات حداقل به طور جزیی از طریق ماهواره‌ها نیاز خواهند داشت، زیرا محیط‌های سنتی مانند کابل  فیبر، تداخل و اتلاف اطلاعات زیادی دارند. شبکه های کوانتومی از لحاظ نظری، ضدهک هستند، زیرا مشاهده‌ی کلیدهایی که برای رمزگشایی استفاده می‌شود، آنها را به دلیل ماهیت کوانتومی‌شان، تخریب خواهند کرد.

در این پژوهش جدید، محققان، هدف دوم و سومی که برای پروژه تعریف شده بود را عملی کردند (هدف اول، شکستن رکورد فاصله ارسال ذرات درهم تنیده بود که قبلا محقق شده بود). تیم اول، موفق شدند کلیدهای کوانتومی چندگانه را از ماهواره به دو ایستگاه زمینی در چین بفرستند. فاصله‌ی این دو ایستگاه، ۶۴۵ و ۱۲۰۰ کیلومتر بود. نتیجه‌ی اصلی این آزمایش، اثبات توانایی انجام آن بود، اما تیم دوم، موفق به ارسال ذرات درهم تنیده از ایستگاه‌های زمینی چین به ماهواره شده‌ و آزمایش خود را در ماه ژوئن کامل کردند (فرآیند برعکس را انجام دادند). حالا محققان چینی به پیشروان ارتباطات شبکه های کوانتومی تبدیل شده و ثابت کرده‌اند که رهبران این کشور برای به کارگیری نخستین سیستم کوانتومی جهانی تا کمتر از یک دهه‌ی دیگر، مصمم هستند!

بیشتر بخوانید: